Vrakpant på mopedar, campingvogner m.m.

Frå 1. januar 2018 utbetaler skatteetaten vrakpant på fleire typar køyretøy enn tidlegare, mellom anna mopedar, motorsyklar og campingvogner. Klikk på lenka under, bla nedover til køyretøy og campingvogner og les meir om ordninga og få oversikt over kva køyretøygrupper du får vrakpant for ved levering hjå NGIR.

Tenester