Vårrydding i Solund 2018

Det vert ordinær vårrydderute i Solund kommune i år, og ruta går 4. og 5. mai.

Etter ei felles vurdering med Solund kommune, vert mellombels mottak i Solund utsett til hausten 2018. I år vert det køyrd ordinær vårrydderute.
Les meir om vårrydding her: http://ngir.no/hushald/rydderuter/