Ikkje tømming 1. mai

Det vert ikkje henting av restavfall/bio eller papir/plast/bio måndag 1. mai. Alle desse rutene vert flytta til tysdag 2. mai.

Set ut dunkane før klokka 07.00 og la dei stå til dei er tømde.