Telefonnettet nede fredag 5. juli

Telefonnettet hjå NGIR (og mange andre) er nede, og kundar som ringjer oss får i dag ikkje kontakt. Telenor er varsla, og me veit ikkje kor lang tid det vil ta før nettet er oppe att. Kundar må i dag kontakta oss på e-post: post(a)ngir.no

Me beklagar ulempene dette fører til.