Relevante nettsider

Bransje- og interesseorganisasjonar

Avfall Norge
Framtiden i våre hender
Hold Norge Rent
LOOP
Naturvernforbundet
International Solid Waste Association
Norsk foreining for farleg avfall

Returselskap

Batteriretur
Norsirk (Elektrisk avfall og -emballasje)
Renas (Elektrisk og elektronisk avfall)
Sirkel (Glass- og metallgjenvinning)

Bruktmarknad

Finn.no (Noregs største bruktmarknad)
Gjenbruksbutikken til Knarvik Industri og Miljø
Gjenbruksbutikken i Solund

Statlege organ

Miljødirektoratet
Klima- og miljødepartementet
Fylkesmannen i Hordaland