Ruteendringar i Solund og Gulen frå 1. januar 2018

Det vert endring i tømmedag og rutenummer på tre bossruter i Solund og Gulen.
Følgjande endringar for hushaldskundar og næringskundar trer i kraft frå 1. januar 2018:

Delar av rute 751 Endra til
rute 721
Tømmedag
tysdag
Restavfall vert tømd i oddetalsveker og papir/papp og plast tømd i partalsveker. Bioavfall vert tømd kvar veke.
Rute 751 Endra til rute 731 Tømmedag
onsdag
Restavfall vert tømd i oddetalsveker og papir/papp og plast tømd i partalsveker. Bioavfall vert tømd kvar veke.
Rute 731 Endra til rute 751 Tømmedag
fredag
Restavfall vert tømd i oddetalsveker og papir/papp og plast tømd i partalsveker. Bioavfall vert tømd kvar veke.

Alle hushaldskundar som bur i aktuelle områder er varsla på sms. Finn di rute i kartet.Ruteendringar i kartet vert gjort i januar 2018.