Ruteendringar frå 1. april

 

Frå 1. april 2018 vert det endringar i fleire bossruter. Hushaldskundar som får endringar i bosstømminga får varsel på SMS. Næringskundar får varsel på e-post. Som vanleg vert dunkane tømde mellom kl.7.00 og kl. 21.00 (kl. 19.00 i bustadfelt).

Ruteendringane vert gjort for å effektivisera transporten.

Sjå dei nye rutene i lenka under:
https://www.nordhordlandskart.no/share/ef45c785beb1