Publikasjonar

Guidar

Komposthandboka – ein guide for alle NGIR-kompostørar

Sorteringshjelp frå A til Å

Sorteringsguide – norsk
Sorteringsguide – arabisk
Sorteringsguide – engelsk
Sorteringsguide – polsk
Sorteringsguide – somalisk
Sorteringsguide – tigrinja

Dokument

Lovverk

Renovasjonsforskrift 2000-NGIR – vedteken av alle NGIR-kommunar 2000
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) FOR-2004-06-01-930

Resipientundersøkingar

2013 Vurdering av sjømat frå Lurefjorden 2013, Mattilsynet
Kart over prøvetakingspunkt
2008 Resipientgransking 2008, NIVA
2002 Resipientgransking 2002, NIVA
1998 Resipientgransking 1998, NIVA
1995 Resipientgransking 1995. NIVA

Selskapsavtale

Selskapsavtale NGIR IKS – revidert 2011

Årsmeldingar

Årsmelding for NGIR 2016

Aarsmelding for NGIR 2015

Årsmelding for NGIR 2014

Årsmelding for NGIR 2013

Årsmelding for NGIR 2012

Årsmelding for NGIR 2011

NGIR-nytt

2017

NGIR-nytt 1-2017
NGIR-nytt nr 2-2017

2016

NGIR-nytt-1-2016
NGIR-nytt 2-2016

2015

NGIR-nytt-1-2015
NGIR-nytt 2-2015
NGIR-nytt 3-2015

2014

NGIR-nytt 1-2014
NGIR-nytt 2-2014
NGIR-nytt 3-2014
NGIR-nytt 4-2014

2013

Plastbrosjyre NGIR 2013
NGIR-nytt 1-2013
NGIR-nytt 2-2013
NGIR-nytt 3-2013
NGIR-nytt 4-2013

2012

NGIR-nytt 1-2012
NGIR-nytt 2 2012
NGIR-nytt 3- 2012
NGIR-nytt 4- 2012