Publikasjonar

Guidar

Komposthandboka – ein guide for alle NGIR-kompostørar

Sorteringshjelp frå A til

Sorteringsguide-Norsk

Sorteringsguide-Arabisk

Sorteringsguide-Engelsk

Sorteringsguide-Polsk

Sorteringsguide-Somalisk

Sorteringsguide-Tigrinja

Dokument

Lovverk

Renovasjonsforskrift 2000-NGIR – vedteken av alle NGIR-kommunar 2000
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) FOR-2004-06-01-930

Resipientundersøkingar

2015 Profilar i Lurefjorden 2015, NGIR
2013 Vurdering av sjømat frå Lurefjorden 2013, Mattilsynet
Kart over prøvetakingspunkt
NIVA-rapport 6679-2014 Lurefjorden 2013, NIVA
2011 Profilar i Lurefjorden 2011, NGIR
2010 Profilar i Lurefjorden januar 2010, NGIR

Profilar i Lurefjorden august 2010, NGIR

2009 Profilar i Lurefjorden 2009, NGIR
2008 Resipientgransking 2008, Rådgivende Biologer
2005 Granskingar ved sigevassutslepp frå Kjevikdalen avfallsplass, NIVA
2002 Resipientgransking 2002, NIVA
2000 Sigevannsutslipp ved Kjevika, NIVA
1998 Resipientgransking 1998, NIVA
1995 Resipientgransking 1995. NIVA

Selskapsavtale

Selskapsavtale NGIR IKS – revidert 2011

Årsmeldingar

Årsmelding for NGIR 2018

Årsmelding for NGIR 2017

Årsmelding for NGIR 2016

Årsmelding for NGIR 2015

Årsmelding for NGIR 2014

Årsmelding for NGIR 2013

Årsmelding for NGIR 2012

Årsmelding for NGIR 2011

NGIR-nytt

2019
NGIR-nytt-1-2019

2018
NGIR-nytt 1-2018
NGIR-nytt 2-2018
NGIR-nytt 3-2018

2017

NGIR-nytt 1-2017
NGIR-nytt nr 2-2017

2016

NGIR-nytt-1-2016
NGIR-nytt 2-2016

2015

NGIR-nytt-1-2015
NGIR-nytt 2-2015
NGIR-nytt 3-2015

2014

NGIR-nytt 1-2014
NGIR-nytt 2-2014
NGIR-nytt 3-2014
NGIR-nytt 4-2014

2013

Plastbrosjyre NGIR 2013
NGIR-nytt 1-2013
NGIR-nytt 2-2013
NGIR-nytt 3-2013
NGIR-nytt 4-2013

2012

NGIR-nytt 1-2012
NGIR-nytt 2 2012
NGIR-nytt 3- 2012
NGIR-nytt 4- 2012