Publikasjonar

Guidar

Komposthandboka – ein guide for alle NGIR-kompostørar

Sorteringshjelp frå A til Å

Sorteringsguide – norsk
Sorteringsguide – arabisk
Sorteringsguide – engelsk
Sorteringsguide – polsk
Sorteringsguide – somalisk
Sorteringsguide – tigrinja

Dokument

Lovverk

Renovasjonsforskrift 2000-NGIR – vedteken av alle NGIR-kommunar 2000
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) FOR-2004-06-01-930

Resipientundersøkingar

2015 Profilar i Lurefjorden 2015, NGIR
2013 Vurdering av sjømat frå Lurefjorden 2013, Mattilsynet
Kart over prøvetakingspunkt
2011 Profilar i Lurefjorden 2011, NGIR
2010 Profilar i Lurefjorden januar 2010, NGIR

Profilar i Lurefjorden august 2010, NGIR

2009 Profilar i Lurefjorden 2009, NGIR
2008 Resipientgransking 2008, NIVA
2002 Resipientgransking 2002, NIVA
2000 Sigevannsutslipp ved Kjevika, NIVA
1998 Resipientgransking 1998, NIVA
1995 Resipientgransking 1995. NIVA

Selskapsavtale

Selskapsavtale NGIR IKS – revidert 2011

Årsmeldingar

Årsmelding for NGIR 2016

Aarsmelding for NGIR 2015

Årsmelding for NGIR 2014

Årsmelding for NGIR 2013

Årsmelding for NGIR 2012

Årsmelding for NGIR 2011

NGIR-nytt

2017

NGIR-nytt 1-2017
NGIR-nytt nr 2-2017

2016

NGIR-nytt-1-2016
NGIR-nytt 2-2016

2015

NGIR-nytt-1-2015
NGIR-nytt 2-2015
NGIR-nytt 3-2015

2014

NGIR-nytt 1-2014
NGIR-nytt 2-2014
NGIR-nytt 3-2014
NGIR-nytt 4-2014

2013

Plastbrosjyre NGIR 2013
NGIR-nytt 1-2013
NGIR-nytt 2-2013
NGIR-nytt 3-2013
NGIR-nytt 4-2013

2012

NGIR-nytt 1-2012
NGIR-nytt 2 2012
NGIR-nytt 3- 2012
NGIR-nytt 4- 2012