Om NGIR

ngir-kontorNordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR) vart skipa i 1981 og har i dag meir enn 40 tilsette. Selskapet er eigd av kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund. NGIR samlar inn og handsamar avfall frå omlag 14 000 hushald, og 6 400 hytter i medlemskommunane. NGIR har høg grad av kjeldesortering hjå innbyggjarane, og arbeidar for avfallsreduksjon til beste for miljø og klima.

NGIR tilbyr avfallsløysingar, rådgjeving og tenester til industri og næringsliv i regionen. I tillegg utfører selskapet slamtømming og tek imot bilvrak. NGIR har også eit eige steinuttak, og i Kjevikdalen i Lindås kan ein kjøpa stein, sand, pukk og grus.

Administrasjon, gjenvinningsstasjon, deponi og steinuttak ligg i Kjevikdalen. Sjå kart over området.

NGIR driv informasjonsverksemd for å fremja kjeldesortering, og tilbyr opplegg for skuleklassar i våre eigarkommunar.

 

Kontakt oss

Lindåsvegen 1260
5956 Hundvin
Tlf: 56 34 33 10
Faks: 56 36 36 80

Filmar

NGIR-film – fullversjon (omlag 6 min og 30 sek)
NGIR-film – kortversjon
(omlag 1 min og 30 sek)

Organisasjonen

Organisasjonskart NGIR (pdf)

Representantskap (2015-2019)

Leiar: Liv-Anne Aanesen (Modalen)

Medlemmar:
Lars Atle Larsen (Gulen)
Rune Håvåg (Gulen)
Egil Kvingedal (Masfjorden)
Ragnvald Tangedal (Masfjorden)
Gro Kaland  (Austrheim)
Hardy Pedersen (Austrheim)
Ingmar Stuberg (Fedje)
Åge Storemark (Fedje)
Mabel Ingeborg Johansen (Meland)
Tormod Skurtveit (Meland)
Nina Stabell Øvreås (Lindås)
Leif Hosøy Sleire (Lindås)
Leidulv Brunborg (Lindås)
Liv-Anne Aanesen (Modalen)
Frank Stian Steinsland (Modalen)
Torill Helland (Radøy) (nestleiar)
Leif Taule (Radøy)
Steinar Krakhellen (Solund)
Linne Lending (Solund)

Styret

Leiar: Helge Fjellanger (Lindås)
Nestleiar: Ottar Skjelvik (Meland)

Medlemmar:
Kristin Handeland (Fedje)
Ragnhild Tykkhella Langøy (Austrheim)
Martin Soltveit (Radøy)

Vara:
Kariann Ekren (Masfjorden)
Kjetil Eikefet (Modalen)
Sissel Kråkås (Solund)

NGIR

Dagleg leiar: Bjørn Berg
Økonomisjef: Erlend Kleiveland
Seniorrådgjevarar: Hilde Lysø, Rune Ones
Avd.leiar sortering: Ebba Fjeldstad
Avd.leiar uteanlegg: Olav Aase
Bedriftsrådgjevar: Hans Rune Valle
Miljørådgjevar: Roger Fanavoll Fjellsbø
Kunderådgjevarar: Henrik Ove Kjøpstad, Jorunn Botne
Rekneskapsførar: Jorunn Husebø Pedersen
Kommunikasjonsrådgjevar: Solrun Drejer