NGIR søkjer sjåfør

Arbeidsoppgåvene vil vera tømming av konteinarar og transportoppdrag. Me ynskjer mellom anna at du har sertifikat klasse CE,  ADR-bevis og maskinførar- og truckbevis. Du bør vera pliktoppfyllande, kunne samarbeida med andre og vera fleksibel.

Arbeidsoppgåver:

 • Hovudsakleg tømming av konteinarar på NGIR sine gjenvinningsstasjonar i Kjevikdalen, Litlås, Manger og Mjåtveit.
 • Transportoppdrag.

Kvalifikasjonsynskje:

 • Sertifikat klasse CE
 • Yrkessjåførkompetansebevis
 • ADR-bevis
 • Erfaring med å køyra krokbil med hengjar
 • Maskinførarbevis
 • Truckførarbevis
 • Fordel med fagbrev som yrkessjåfør eller maskinførar

Du bør og:

 • Vera pliktoppfyllande, presis og god på samarbeid
 • Ville jobba skiftordning, dag/ettermiddag/kveld og laurdag
 • Vera fleksibel og like å halda orden
 • Kunne norsk skriftleg og munnleg
 • Ha noko datakunnskap
 • Vera god på kundehandsaming
 • Vera viljug til å utføra andre oppgåver

NGIR tilbyr:

 • Trygg og fast stilling
 • Nytt materiell
 • God opplæring og oppfylging
 • Ordna løns- og pensjonsordningar
 • Godt arbeidsmiljø

Oppstart snarast.
Viss du er den me ser etter, send inn søknad med CV i dag til fjeldstad@ngir.no eller NGIR, Lindåsvegen 1260, 5956 HUNDVIN merka ”Sjåfør”. Søknadsfrist : 12. november 2017

Aktuelle kandidatar vert kontakta etter kvart og kalla inn til intervju. For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med : Avd.leiar Ebba Fjeldstad tlf.: 56 34 33 13 eller mob.: 488 96 148