NGIR søkjer mekanikar

NGIR søkjer etter ein mekanikar med fagbrev og brei erfaring.

Arbeidsoppgåver:
• Vedlikehald, tilsyn og reparasjon av NGIR sine køyretøy,
maskiner og utstyr
• Vedlikehald, tilsyn og reparasjon av NGIR sin konteinarpark
• Sveising
• Vedlikehald av hydrauliske system

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar:
• Fagbrev som anleggsmaskin-mekanikar
• Brei erfaring
• Gode kommunikasjonsevner
• Ryddig, strukturert og samarbeidsvillig
• Sjølvstendig, men likevel ein god lagspelar
• Gode norskkunnskapar


NGIR tilbyr:

• Ordna løns- og arbeidsforhold
• Gode pensjonsordningar
• Godt arbeidsmiljø
• Varierte arbeidsoppgåver

Oppstart snarast.

Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar Bjørn Berg, tlf: 56 34 33 29/
901 10 545.

Søknad med CV og evt. kopi av attestar merkast “søknad” og sendast på e-post til: berg@ngir.no

Søknadsfrist: 2. april 2018.