Meldingsteneste

Her kan du senda inn melding om feil og manglar om renovasjon. NGIR handsamar meldte avvik etter kvart som dei kjem inn. Du kan også sjå meldingar som alt er innrapportert for å unngå å registrera same feil fleire gonger. Eventuelle skildringar og informasjon om deg som meldar vil ikkje vere synleg på nettet for andre enn dei som skal behandla saka.

Trykk på + for å registrera nytt avvik. Fyll inn skjemaet og send inn.