Kart

Kart for kunde: Finn rutenummer og anna informasjon i kart

Kart for tilsette i NGIR

Under ser du eit kartutsnitt av våre bossruter. Hald musepeikaren over kartet for å flytte deg rundt i kartet. Svart område vil seia at me hentar restavfall denne veka, medan for blått område hentar me papp, papir og plast denne veka. For å finna meir informasjon kan du følgja lenka kart for kunde ovanfor.