Ikkje tømming 25. mai

Det vert ikkje henting av avfall torsdag 25. mai (Kr.hmfart). Sjå tabell under for nye tømmetider.

Avfallstype Rutenummer Ny tømmedag
Restavfall/bio 751 Tysdag 23. mai
« 141 Onsdag 24. mai
« 341, 741 Fredag 26. mai
Papir/bio 442 Onsdag 24. mai
« 242, 542, 642 Fredag 26. mai

Set ut dunkane før klokka 07.00 og la dei stå til dei er tømde.