Rydderuter

NGIR køyrer rydderuter på våren og hausten til dei som bur langt unna gjenvinningsstasjonane. Tilbodet gjeld for hushalds- og hyttekundar.

Legg ulikt avfall kvar for seg på fast underlag og set det ut før kl. 07.00 der du vanlegvis set ut dunkane dine. Avfallet bør setjast ut så nær hentetidspunktet som mogleg, og tidlegast 14 dagar før. Sørg for at det ikkje kan gjera skade på folk og dyr eller i naturen. Fjern ting som ligg lagra i nærleiken som ikkje skal hivast. NB! Kvitevarer må ikkje innehalda boss.

Dette kan du levera på rydderutene

 • Elektrisk og elektronisk (EE) avfall
 • Metall
 • Restavfall som er for stort til bossdunken, til dømes stoffmøblar og madrassar.
 • Trevyrke inntil 1 m3 (impregnert trevyrke skal leverast til eiga henterute. Sjå henterute for eternitt/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale lenger ned på sida.

Dette kan du ikkje levera på rydderutene

 • Bildekk
 • Farleg avfall (sjå eiga rute)
 • Glas- og metallemballasje (eigne returpunkt)
 • Hageavfall
 • Matavfall/slakteavfall
 • Medisin (apotek)
 • Større mengder bygge- og rivingsavfall
 • Tekstilar

Sjå henterute for farleg avfall lenger ned på sida.

Haustrydderute 2018

Informasjon om haustrydderutene for 2018 vert lagd ut om kort tid.

Masfjorden/Lindås

Laurdag 8. september
Andvik t.o.m. Andåskrysset, Nesbø-Ostereidet. Andås – Vikanes – Romarheim.

Solund

Frå hausten vert det mellombels mottak på Hardbakke. Les meir her.

Gulen

Laurdag 15. september
Dingja – Rutledal – Brekke – Oppedal/Oppedalsøyri, Eivindvik – Leversund bru. Austgulen.
Frå Byrknes m/alle sidevegar til Brandanger bru.

Gulen/Masfjorden

Laurdag 22. september
Gulen sør for tunell ved Leversund bru. Ynnesdalen. Masfjorden unnateke Andvik-Andås.

Mellombels avfallsmottak

Ordninga er for private hushald og hytter, ikkje næringskundar.

Dette kan du levera på mellombels avfallsmottak

 • Elektrisk og elektronisk (EE) avfall.
 • Eternitt/asbest: skal leverast på pall, innpakka i byggingsplast (dampsperre 0,32 mm).
 • Farleg avfall
 • Isolerglas kan leverast enkeltvis eller spikra ståande på pall.
 • Metall
 • Restavfall som er for stort til bossdunken, til dømes stoffmøblar og madrassar.
 • Trevyrke, også trykkimpregnert, inntil 1 m3.

For spørsmål om pakking og emballering, ring 488 96 148 eller 415 19 162.

Dette kan du ikkje levera på eit mellombels avfallsmottak

 • Bildekk
 • Fyrverkeri og pyroteknisk utstyr, sprengstoff og ammunisjon – kontakt politiet.
 • Hageavfall
 • Matavfall/slakteavfall
 • Medisin (leverast apotek)
 • Ting til gjenbruk (henteordning/eigne returpunkt)
  • Glas- og metallemballasje
  • Papp/papir og plast
  • Tekstilar til Fretex og UFF

Mellombelse mottak hausten 2018

Fedje
Kalvedalen.
Fredag 14. september kl 13.00-19.00 og laurdag 15. september 08.00-15.00.

Modalen
Mo.
Fredag 7. september kl 13.00-19.00 og laurdag 8. september kl 08.00-15.00.

Solund 
Hardbakke. Ny ordning for Solund som går over til mellombels mottak. Les bakgrunnen for denne endringa her
Fredag 31. august kl 13.00-19.00 og laurdag 1. september kl 08.00-15.00.

Henterute for eternitt/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale

vindu

Henterute for eternit/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale for hushald og hytter. Du må møta opp personleg for å levera avfall.

Eternitt/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale vert henta på eiga rute. Denne type avfall kjem ofte i store mengder, og dette krev eigen hentebil. Av praktiske årsaker kan du berre kan levere desse tre avfallstypane. Anna farleg avfall, slik som maling, olje og batteri, må leverast på eiga henterute for farleg avfall om våren.

Krav til levering:

 • Eternitt/asbest skal leverast på pall, innpakka i byggingsplast (dampsperre 0,32 mm).
 • Isolerglasruter kan leverast enkeltvis eller spikra ståande på pall.
 • Trykkimpregnert materiale skal kappast i pallelengder og leverast fastsurra på pall. Dette er fordi avfallet vert henta med kranbil.

For spørsmål om pakking og emballering, ring 488 96 148 eller 415 19 162.

Vis ansvar – kast ikkje farleg avfall i naturen!

Henterute for eternitt, isolerglas og trykkimpregnert materiale 2017

Ruta vert køyrd med to bilar. Det er difor like tidspunkt på nokre av stoppa.

 

Masfjorden sør-Lindås aust

Onsdag 6. september

15.00-16.00 Masfjordnes (ferjekaia)
15.00-16.00 Rødland v/veteranbilgarasjen
16.30-17.00 Nordkvingo (ved brua)
16.30-17.00 Hølleland (kryss mot Hosøy)

Solund

Onsdag 13. september

11.00-11.45 Nordre Hjønnevåg
11.00-11.45 Hersvikbygda (kaia)
12.15-13.00 Hardbakke v/Spar
13.30-14.00 Eide v/Sulefisk AS (kaia)

Indre Gulen-Masfjorden nord

Onsdag 20. september

11.30-12.30 Brekke (ferjekaia)
11.30-12.30 Hosteland (v/bensinstasjonen)
13.30-14.00 Oppedal (ferjekaia)
13.30-14.30 Haugsvær (v/butikken)

Gulen «Øyane»

Torsdag 21. september

15.30-16.30 Byrknes (v/butikken)
15.30-16.30 Mjømna (kaia)
16.45-17.00 Ånneland (krysset)

Ytre Gulen

Torsdag 28. september

13.30-14.30 Eivindvik (hurtigbåtkaia)
13.30-14.00 Nordgulen (i krysset)
15.00-15.30 Dingja landhandel
15.00-15.30 Dalsøyra (v/kraftlaget)
16.15-17.00 Rutledal (ferjekaia)
16.15-17.00 Steine (v/postterminal)

Henterute for farleg avfall

For denne ruta gjeld:

 • Personleg oppmøte. Ordninga er for private hushald og hyttekundar, ikkje næringskundar.
 • Bruk tett emballasje (helst originalemballasje).
 • Tydeleg merking med opplysningar om innhald.

Bland aldri ulike stoff. Levér slantane i kvar si flaske.

Døme på farleg avfall:

Måling, lim, lakk, olje, sprayboksar, reingjeringsmiddel, syrer, basar, alle typar batteri, plantevernmiddel, lyspærer, lysstoffrøyr, spillolje på tett småemballasje opp til 25 l kanner. NB! All tomemballasje som har innehalde farleg avfall er restavfall. Tomme 200 liters spuns-/spennlokkfat skal leverast som metall på vårrydderute.

Dette kan du ikkje levera:

 • Medisin – skal leverast til apotek
 • Fyrverkeri og pyroteknisk utstyr, sprengstoff og ammunisjon – kontakt politiet
 • Smitteavfall
 • Isolerglas, eternitt, trykkimpregnert trevyrke (Sjå eiga henterute for eternit/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale.)

Farleg avfallsrute 2018

Gulen ”øyane”

Torsdag 12. april

15.30-16.30 Byrknes (ved butikken)
17.00-17.30 Mjømna (kaia)
17.45-18.00 Ånneland (krysset mot Ånnelandsjøen)

Masfjorden sør
/Lindås aust

Onsdag 18. april

15.00-16.00 Masfjordnes (ferjekaia)
16.30-17.00 Nordkvingo (ved brua)
18.00-18.30 Veland (kryss mot Hosøy)
18.45-19.15 Rødland (ved veteranbilgarasjen)

Gulen Ytre

Torsdag 26. april

10.30-11.30 Eivindvik (ved kommunehuset)
11.30-12.00 Eivindvik (hurtigbåtkaia)
13.20-13.45 Dingja (gamlebutikken)
14.30-15.00 Rutledal (ferjekaia)
15.30-16.00 Nordgulen (i krysset)
16.30-16.50 Dalsøyra (ved kraftlaget)
17.05-17.20 Steine (ved postterminal)

Solund

Det vert ikkje køyrd farleg avfallsrute i Solund i vår. Farleg avfall inkludert trykkimpregnert trevirke, eternitt, PCB og klorparafin kan leverast på mellombels mottak til hausten.

Gulen Indre-
Masfjorden nord

Onsdag 2. mai

11.30-12.30 Brekke (ferjekaia)
13.30-14.00 Oppedal (ferjekaia)
14.30-15.30 Haugsvær (ved butikken)
12.00-13.00 Hosteland (ved bensinstasjonen)

I Modalen og på Fedje vert det sett opp mellombelse avfallsmottak i staden for vårrydderuter der ein kan levera farleg avfall.