Rydderuter

NGIR køyrer rydderuter på våren og hausten til dei som bur langt unna gjenvinningsstasjonane. Tilbodet gjeld for hushalds- og hyttekundar.

Legg ulikt avfall kvar for seg på fast underlag og set det ut før kl. 07.00 der du vanlegvis set ut dunkane dine. Avfallet bør setjast ut så nær hentetidspunktet som mogleg, og tidlegast 14 dagar før. Sørg for at det ikkje kan gjera skade på folk og dyr eller i naturen. Fjern ting som ligg lagra i nærleiken som ikkje skal hivast. NB! Kvitevarer må ikkje innehalda boss.

Dette kan du levera på rydderutene

 • Elektrisk og elektronisk (EE) avfall
 • Metall
 • Restavfall som er for stort til bossdunken, til dømes stoffmøblar og madrassar.
 • Trevyrke inntil 1 m3 (impregnert trevyrke skal leverast til eiga henterute. Sjå henterute for eternitt/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale lenger ned på sida.)

Dette kan du ikkje levera på rydderutene

 • Bildekk
 • Farleg avfall (sjå eiga rute)
 • Glas- og metallemballasje (eigne returpunkt)
 • Hageavfall
 • Matavfall/slakteavfall
 • Medisin (apotek)
 • Større mengder bygge- og rivingsavfall
 • Tekstilar

Sjå henterute for farleg avfall lenger ned på sida.

Vårrydderute 2019

Solund

NGIR opprettar gjenvinningsstasjon i Solund med fyrste opningsdag 24. august. Les meir her.

Gulen

Laurdag 27. april
Dingja – Rutledal – Brekke – Oppedal/Oppedalsøyri, Eivindvik – Leversund bru. Austgulen.
Frå Byrknes m/alle sidevegar til Brandanger bru.

Hisarøyna
Torsdag 25. april 
køyrer NGIR rydderuta på Hisarøyna.

Masfjorden/Lindås

Laurdag 4. mai
Andvik t.o.m. Andåskrysset, Nesbø-Ostereidet. Andås – Vikanes – Romarheim.

Gulen/Masfjorden

Laurdag 11. mai
Gulen sør for tunell ved Leversund bru. Ynnesdalen. Masfjorden unnateke Andvik-Andås.

Mellombels avfallsmottak

Ordninga er for private hushald og hytter, ikkje næringskundar.

Dette kan du levera på mellombels avfallsmottak

 • Elektrisk og elektronisk (EE) avfall.
 • Eternitt/asbest: skal leverast på pall, innpakka i byggingsplast (dampsperre 0,32 mm).
 • Farleg avfall
 • Isolerglas kan leverast enkeltvis eller spikra ståande på pall.
 • Metall
 • Restavfall som er for stort til bossdunken, til dømes stoffmøblar og madrassar.
 • Trevyrke, også trykkimpregnert, inntil 1 m3.

For spørsmål om pakking og emballering, ring 488 96 148.

Dette kan du ikkje levera på eit mellombels avfallsmottak

 • Bildekk
 • Fyrverkeri og pyroteknisk utstyr, sprengstoff og ammunisjon – kontakt politiet.
 • Hageavfall
 • Matavfall/slakteavfall
 • Medisin (leverast apotek)
 • Ting til gjenbruk (henteordning/eigne returpunkt)
  • Glas- og metallemballasje
  • Papp/papir og plast
  • Tekstilar til Fretex og UFF

Mellombelse mottak vår 2019

Fedje
Kalvedalen.
Fredag 26. april kl 13.00-19.00 og laurdag 27. april 09.00-15.00.

Modalen
Mo.
Fredag 3. mai kl 13.00-19.00 og laurdag 4. mai kl 09.00-15.00.

Henterute for eternitt/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale haust 2018

vindu

Henterute for eternit/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale for hushald og hytter. Du må møta opp personleg for å levera avfall.

Eternitt/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale vert henta på eiga rute. Denne type avfall kjem ofte i store mengder, og dette krev eigen hentebil. Av praktiske årsaker kan du berre kan levere desse tre avfallstypane. Anna farleg avfall, slik som maling, olje og batteri, må leverast på eiga henterute for farleg avfall om våren.

Krav til levering:

 • Eternitt/asbest skal tettpakkast i byggingsplast (dampsperre 0,32 mm) slik at plasten dekkjer asbesten. Materialet leverast på pall, og under transport må den sikrast med tau for å unngå skader på platene. Ikkje bruk stroppar, då dei kan skada plasten og føra til asbesthaldig støv.
 • Isolerglasruter kan leverast enkeltvis eller spikra ståande på pall.
 • Trykkimpregnert materiale skal kappast i pallelengder og leverast fastsurra på pall. Dette er fordi avfallet vert henta med kranbil.

For spørsmål om pakking og emballering, ring 488 96 148.

Vis ansvar – kast ikkje farleg avfall i naturen!

Henterute for eternitt, isolerglas og trykkimpregnert materiale 2018

Ruta vert køyrd med to bilar. Det er difor like tidspunkt på nokre av stoppa.

Solund Indre /Ytre  Onsdag 5. september 
12:00 -12:30 Nordre Hjønnevågen
11:00- 11:20 Hersvikbygda ( kaia )
11:45-12:15 Eide v/ Sulefisk (kaia )
12:30-13:30 Hardbakke v/ butikken
Masfjorden sør-Lindås aust Onsdag 12. september
15.00-16.00 Masfjordnes (ferjekaia)
15.00-16.00 Rødland v/veteranbilgarasjen
16.30-17.00 Nordkvingo (ved brua)
16.30-17.00 Hølleland (kryss mot Hosøy)
Indre Gulen-Masfjorden nord Onsdag 19. september
11.30-12.30 Brekke (ferjekaia)
11.30-12.30 Hosteland (v/bensinstasjonen)
13.30-14.00 Oppedal (ferjekaia)
13.30-14.30 Haugsvær (v/butikken)
Gulen «Øyane» Onsdag 26. september
15.30-16.30 Byrknes (v/butikken)
15.30-16.30 Mjømna (kaia)
16.45-17.00 Ånneland (krysset)
Ytre Gulen Torsdag 27. september
13.30-14.30 Eivindvik (hurtigbåtkaia)
13.30-14.00 Nordgulen (i krysset)
15.00-15.30 Dingja landhandel
15.00-15.30 Dalsøyra (v/kraftlaget)
16.15-17.00 Rutledal (ferjekaia)
16.15-17.00 Steine (v/postterminal)

 

Henterute for farleg avfall vår 2019

For denne ruta gjeld:

 • Personleg oppmøte. Ordninga er for private hushald og hyttekundar, ikkje næringskundar.
 • Bruk tett emballasje (helst originalemballasje).
 • Tydeleg merking med opplysningar om innhald.

Bland aldri ulike stoff. Levér slantane i kvar si flaske.

Døme på farleg avfall:

Måling, lim, lakk, olje, sprayboksar, reingjeringsmiddel, syrer, basar, alle typar batteri, plantevernmiddel, lyspærer, lysstoffrøyr, spillolje på tett småemballasje opp til 25 l kanner. NB! All tomemballasje som har innehalde farleg avfall er restavfall. Tomme 200 liters spuns-/spennlokkfat skal leverast som metall på vårrydderute.

Dette kan du ikkje levera:

 • Medisin – skal leverast til apotek
 • Fyrverkeri og pyroteknisk utstyr, sprengstoff og ammunisjon – kontakt politiet
 • Smitteavfall
 • Isolerglas, eternitt, trykkimpregnert trevyrke (Sjå eiga henterute for eternit/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale.)

Farleg avfallsrute vår 2019

Gulen ”øyane”

Tysdag 16. april

15.30-16.30 Byrknes (ved butikken)
17.00-17.30 Mjømna (kaia)
17.45-18.00 Ånneland (krysset mot Ånnelandsjøen)

Masfjorden sør
/Lindås aust

Torsdag 9. mai

15.00-16.00 Masfjordnes (ferjekaia)
16.30-17.00 Nordkvingo (ved brua)
18.00-18.30 Veland (kryss mot Hosøy)
18.45-19.15 Rødland (ved veteranbilgarasjen)

Gulen Ytre

Torsdag 25. april

10.30-11.30 Eivindvik (ved kommunehuset)
11.30-12.00 Eivindvik (hurtigbåtkaia)
13.20-13.45 Dingja (gamlebutikken)
14.30-15.00 Rutledal (ferjekaia)
15.30-16.00 Nordgulen (i krysset)
16.30-16.50 Dalsøyra (ved kraftlaget)
17.05-17.20 Steine (ved postterminal)

Solund

Informasjon vil koma snarleg.

Gulen Indre-
Masfjorden nord

Tysdag 30. april

11.30-12.30 Brekke (ferjekaia)
13.30-14.00 Oppedal (ferjekaia)
14.30-15.30 Haugsvær (ved butikken)
12.00-13.00 Hosteland (ved bensinstasjonen)

I Modalen og på Fedje vert det sett opp mellombelse avfallsmottak i staden for vårrydderuter der ein kan levera farleg avfall.