Haustrydding

Haustrydderutene går frå 2. til 28. september, og også i år vert det køyrd to ruter: vanleg haustrydding og eiga rute for tre typar farleg avfall: eternitt, isolerglas og trykkimpregnert materiale.
Haustrydderuta er frå 2. – 23. september og går i områder der det er er langt til ein gjenvinningsstajon.
Finn datoar og praktisk informasjon om haustrydderuta.

Eternitt/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale kan leverast på eiga rute mellom 6. og 28. september.

Rydderutene gjeld for hushalds- og hyttekundar.