Gjenvinningsstasjonen i Kjevikdalen opnar fredagar

Frå juni opnar me gjenvinningsstasjonen i Kjevikdalen på fredagar kl 08.00-15.30. Hushalds- og hyttekundar kan nytta gjenvinningsstasjonane til å levera avfall som ikkje går i dunkane; glas- og metallemballasje, metall, trevirke (både reint og trykkimpregnert), tekstilar (Fretex- og UFF-konteinar), isolerglas, møblar, hageavfall, elektrisk og elektronisk (EE) avfall og farleg avfall.

Velkomen!