Farleg avfallsrute 2018

Henting av farleg avfall vert i år mellom 12. april og 2. mai. Denne ordninga er for private hushald og hyttekundar, ikkje næringskundar.

Du må møta opp personleg for å levera farleg avfall. Bruk tett emballasje (helst originalemballasje) og merk innhaldet tydeleg. Bland aldri ulike stoff. Levér slantane i kvar si flaske.

Finn hentestopp og tidspunkt for levering av farleg avfall.

Sjå og tidspunkt for vårryddererutene.