NGIR søkjer transportleiar

NGIR har ledig fast 100 % stilling som transportleiar. Søknadsfrist 20.01.2019. NGIR – Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS – […]

Haustrydding i Solund

I 2018 vil NGIR køyre haustrydderute, farleg avfallsrute og henterute for eternitt/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale i Solund kommune etter […]