NGIR søkjer sjåfør

Søknadsfristen er utgått! NGIR søkjer sjåfør i 100% stilling. Søknadsfrist 17. mars. NGIR – Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS […]

NGIR søkjer transportleiar

Utlysinga er utgått! NGIR har ledig fast 100 % stilling som transportleiar. Søknadsfrist 20.01.2019. NGIR – Nordhordland og Gulen Interkommunale […]

Haustrydding i Solund

I 2018 vil NGIR køyre haustrydderute, farleg avfallsrute og henterute for eternitt/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale i Solund kommune etter […]