Raude dagar i mai/juni 2019

Det er ikkje bosstømming på raude dagar og alle gjenvinningsstasjonar er stengde desse dagane.

Påska 2019

Det vert ikkje bosstømming på raude dagar og gjenvinningsstasjonane er stengd påskeaftan.

Gjenvinningsstasjon i Solund

NGIR opprettar gjenvinningsstasjon ved Solund Verft i Solund etter god dialog med Solund kommune og Solund Verft. Denne erstattar rydderutene, […]

NGIR søkjer sjåfør

Søknadsfristen er utgått! NGIR søkjer sjåfør i 100% stilling. Søknadsfrist 17. mars. NGIR – Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS […]

NGIR søkjer transportleiar

Utlysinga er utgått! NGIR har ledig fast 100 % stilling som transportleiar. Søknadsfrist 20.01.2019. NGIR – Nordhordland og Gulen Interkommunale […]

Haustrydding i Solund

I 2018 vil NGIR køyre haustrydderute, farleg avfallsrute og henterute for eternitt/asbest, isolerglas og trykkimpregnert materiale i Solund kommune etter […]