Mottak av båtvrak

NGIR tek imot båtar opptil 15 fot i Kjevikdalen. Du kan ikkje levera fritidsbåtar på gjenvinningsstasjonane.

Bosshentinga framover

RenoNorden-sjåførane er tilsett i mellombelse stillingar, og bossbilane er leasa av NGIR.

Bosset vert henta trass konkurs

RenoNorden AS melde i går at selskapet er opna konkurs. Bosset vert henta som normalt i dag, trass i konkursen.

Krok og sekkar til tekstilar

I desse dagar deler NGIR ut ekstrautstyr på papirdunken til alle hushaldskunda. Alle får ein krok festa på papirdunken, ein […]

Haustrydding

Haustrydderutene går frå 2. til 28. september, og også i år vert det køyrd to ruter: vanleg haustrydding og eiga […]