Kasserte fritidsbåtar

Frå 1. oktober 2017 kan NGIR ta i mot kasserte fritidsbåtar inntil 49 fot. Du kan søkja Miljødirektoratet om refusjon […]

NGIR søkjer sjåfør

Arbeidsoppgåvene vil vera tømming av konteinarar og transportoppdrag. Me ynskjer mellom anna at du har sertifikat klasse CE,  ADR-bevis og […]

Bruk av kart

I samband med omlegging av ruter for ein del av våre kunder, har alle frå 1. januar 2017 fått nytt […]

Bosshentinga framover

RenoNorden-sjåførane er tilsett i mellombelse stillingar, og bossbilane er leasa av NGIR.

Bosset vert henta trass konkurs

RenoNorden AS melde i går at selskapet er opna konkurs. Bosset vert henta som normalt i dag, trass i konkursen.