Vårrydding 2018

Datoar for vårrydderuta er sett, men ikkje for Solund, der det kan verta mellombels mottak. Me minner om at det […]

Kasserte fritidsbåtar

Frå 1. oktober 2017 kan NGIR ta i mot kasserte fritidsbåtar inntil 49 fot. Du kan søkja Miljødirektoratet om refusjon […]

NGIR søkjer sjåfør

Arbeidsoppgåvene vil vera tømming av konteinarar og transportoppdrag. Me ynskjer mellom anna at du har sertifikat klasse CE,  ADR-bevis og […]

Bruk av kart

I samband med omlegging av ruter for ein del av våre kunder, har alle frå 1. januar 2017 fått nytt […]