Svarte avfallsekkar

I media har det dei siste dagane vorte skrive om forbod mot levering av svarte avfallsekkar. Norsk Gjenvinning har innført […]

NGIR søkjer etter operatørar

NGIR søkjer etter nye medarbeidarar. Om du er rett person er det berre å søkja! Sjåfør/operatør i 1 års vikariat, […]

Ingen papirtømming i Modalen

Grunna jordras ved Mostraumtunnelen vert det ikkje papirtømming i dag 31.07.19 frå tunnelen og innover i Modalen. Berørte kundar kan […]

Raude dagar i mai/juni 2019

Det er ikkje bosstømming på raude dagar og alle gjenvinningsstasjonar er stengde desse dagane.

Påska 2019

Det vert ikkje bosstømming på raude dagar og gjenvinningsstasjonane er stengd påskeaftan.

Gjenvinningsstasjon i Solund

NGIR opprettar gjenvinningsstasjon ved Solund Verft i Solund etter god dialog med Solund kommune og Solund Verft. Denne erstattar rydderutene, […]

NGIR søkjer sjåfør

Søknadsfristen er utgått! NGIR søkjer sjåfør i 100% stilling. Søknadsfrist 17. mars. NGIR – Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS […]

NGIR søkjer transportleiar

Utlysinga er utgått! NGIR har ledig fast 100 % stilling som transportleiar. Søknadsfrist 20.01.2019. NGIR – Nordhordland og Gulen Interkommunale […]